Algemene voorwaarden opstellen? Vermijd risico’s

Je hebt besloten om een eigen bedrijf te starten. Een van de punten op je to-do lijstje is algemene voorwaarden opstellen. Maar hoe kan je dit zo goed mogelijk regelen? Waarom is het überhaupt belangrijk om algemene voorwaarden te hebben? Mag je alle bedingen zomaar opnemen in de algemene voorwaarden? Lees verder voor alle antwoorden.

Wat zijn algemene voorwaarden precies?

Algemene voorwaarden zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die je met klanten aangaat. Hierdoor staat op voorhand vast onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt aangegaan. Het is dan niet meer nodig om met elke individuele klant afzonderlijk afspraken te maken over bijvoorbeeld levering, aansprakelijkheid of betalingsvoorwaarden. Belangrijk is wel om bij het aangaan van elke overeenkomst de klant op voorhand te verwijzen naar je algemene voorwaarden. Wanneer de klant ze accepteert zijn ze van toepassing. Dit bespaart je een hoop tijd.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Het is heel belangrijk om als ondernemer goede algemene voorwaarden te hebben die goed aansluiten bij je eigen business. Vermijd onnodige conflicten in de toekomst en zorg ervoor dat alle afspraken waterdicht staan vastgelegd. Goede algemene voorwaarden zijn dus primair bedoeld om je eigen belangen te beschermen. Bovendien verklein je de risico’s die je loopt. Als startende ondernemer heb je natuurlijk al met genoeg kosten te maken, toch is het echt af te raden om juist op algemene voorwaarden te beknibbelen. Knippen en plakken van een concurrent lijkt kostenbesparend, maar kan vervelende gevolgen hebben. Vooral als blijkt dat de algemene voorwaarden onvoldoende aansluiten bij je bedrijfsactiviteiten. Investeer daarom liever in algemene voorwaarden op maat.

Laat je algemene voorwaarden op maat maken

Algemene voorwaarden moeten goed aansluiten op je business, anders heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Lever je bijvoorbeeld aan zakelijke klanten of consumenten? Voor consumenten gelden andere regels dan voor bedrijven. Bovendien mag je niet zomaar alles plaatsen in je algemene voorwaarden. Neem geen onnodige risico’s en laat je algemene voorwaarden op maat maken door een jurist. Zo weet je zeker dat je algemene voorwaarden juridisch in orde zijn.

Welke eisen stelt de wet aan algemene voorwaarden?

Eerlijkheid gebied te zeggen dat de meeste mensen bij het afsluiten van een overeenkomst gewoon klakkeloos ‘ja’ klikken zonder daadwerkelijk te weten wat er in de algemene voorwaarden staat. Vaak weet men niet eens waarmee ze akkoord gaan. De wetgever wil zulke mensen beschermen en daarom staan er in de wet een paar regels waaraan je je als ondernemer moet houden. Ten eerste moet je je klanten altijd tijdig vóór het afsluiten van de overeenkomst wijzen op je algemene voorwaarden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Ten tweede mag je geen onredelijk bezwarende bedingen opnemen in je algemene voorwaarden. Een voorbeeld is een bepaling waarin je jezelf volledig vrijpleit van enige vorm van aansprakelijkheid.

Zwarte en grijze lijst algemene voorwaarden

Wil je precies weten welke bepalingen wel of niet toegestaan zijn in je algemene voorwaarden? In de wet staat er een zwarte lijst opgenomen. Alle bepalingen die daarop staan mag je niet opnemen in je algemene voorwaarden. Deze worden als onredelijk bezwarend beschouwd voor de consument. Daarnaast bestaat er ook een grijze lijst. Hierop staan bepalingen waarvan een vermoeden bestaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. In sommige gevallen mag je ze dus wel opnemen, maar het is beter om ze te vermijden. Neem het zekere voor het onzekere en laat je algemene voorwaarden opstellen door een jurist. Dan weet je tenminste zeker dat het allemaal in orde is.

Alle bepalingen op de zwarte en grijze lijst bekijken?

Zwarte lijst algemene voorwaarden
Grijze lijst algemene voorwaarden

Deponeren van algemene voorwaarden

Je kan er ook voor kiezen om je algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van een rechtbank. Dit is niet verplicht, maar heeft wel een paar voordelen.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders