Algemene voorwaarde webshop

149,-
  • Feature 1
  • Feature 2

Algemene voorwaarden webshop

Algemene voorwaarden; misschien niet het allerleukste gedeelte van het openen van een webshop, maar zeker wel belangrijk om goed te regelen! Algemene voorwaarden zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die je aangaat met klanten. Goede algemene voorwaarden besparen je onnodig veel tijd en beschermen je eigen belangen als ondernemer. In dit artikel focussen we ons op aandachtspunten bij het opstellen van algemene voorwaarden voor een webshop.

Wat zijn algemene voorwaarden voor een webshop?

Algemene voorwaarden voor een webshop zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die je met klanten aangaat. Hierdoor staat op voorhand vast onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt aangegaan en is het niet meer nodig om met elke individuele klant afzonderlijk afspraken te maken. Dit scheelt je onnodig veel tijd.

Waarom heb ik algemene voorwaarden voor mijn webshop nodig?

Goede algemene voorwaarden zijn primair bedoeld om je eigen belangen te beschermen. Het is heel belangrijk om als ondernemer goede algemene voorwaarden te hebben die goed aansluiten bij je eigen business. Daarmee verklein je de risico’s die je loopt. Vermijd onnodige conflicten in de toekomst en zorg ervoor dat alle afspraken waterdicht staan vastgelegd.

Wat wordt er geregeld in deze algemene voorwaarden webshop?

In deze Algemene voorwaarden webshop wordt alles wat van belang is voor je webshop geregeld. Afhankelijk van de doelgroep (consumenten of zakelijke klanten) worden de bepalingen aangepast in je algemene voorwaarden. Consumenten worden in de wet beter beschermd dan zakelijke klanten. Onderstaande punten worden o.a. vastgelegd:

  • Herroeping
  • Levering
  • Aansprakelijkheid
  • Betaling
  • Garantie & conformiteit
  • Klachtenregeling

Algemene voorwaarden webshop: wat is belangrijk?

Twee zaken zijn eigenlijk het belangrijkst bij het opstellen van algemene voorwaarden voor een webshop. Allereerst of je aan consumenten of zakelijke klanten (of beiden) verkoopt. Consumenten genieten namelijk meer wettelijke bescherming dan zakelijke klanten. De bepalingen in je algemene voorwaarden moeten hier dus op afgestemd worden. Daarnaast moet je voldoen aan de informatieverplichting en mag je geen onredelijk bezwarende bedingen plaatsen in je algemene voorwaarden. Let er daarnaast ook op dat je algemene voorwaarden begrijpelijk zijn. De klant moet ten slotte wel kunnen begrijpen wat er staat.

Wat moet je in ieder geval regelen in je algemene voorwaarden webshop?

In je algemene voorwaarden is het gebruikelijk om zaken te regelen zoals betaling, levertermijn, eigendomsvoorbehoud, garantie & conformiteit etc. Het is natuurlijk niet bepaald efficiënt om met elke klant afzonderlijk hierover te onderhandelen. Daarom horen dit soort zaken perfect thuis in de algemene voorwaarden. Wie betaalt er bijvoorbeeld voor verzending? Hoe wil je de garantie op je producten of diensten geregeld hebben? Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van retourzending? Leg dit allemaal duidelijk vast.

Consumenten genieten meer bescherming dan zakelijke klanten

Bedenk wel dat je niet altijd vrij bent om zelf te beslissen wat je in de algemene voorwaarden opneemt. Vooral als je aan consumenten verkoopt, moet je rekening houden met de wet. Consumenten hebben bijvoorbeeld standaard een herroepingsrecht van 14 dagen. Dit is verplicht en moet je opnemen in je algemene voorwaarden. Daarnaast ben je voor consumenten ook verplicht om een klachtenregeling te hebben. Dit hoeft niet bij zakelijke klanten. Wil je zeker weten dat jouw algemene voorwaarden voldoen aan de wet? Laat je algemene voorwaarden webshop dan op maat maken door een jurist.

Wijs je klanten voor of bij het tot stand komen van een overeenkomst op je algemene voorwaarden

Deze verplichting wordt de informatieplicht genoemd. Dit houdt in dat je de klant ‘een redelijke mogelijkheid’ moet bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Er zijn een paar manieren om aan deze verplichting te voldoen. Zorg ervoor dat je op de bestelpagina waar de klant definitief akkoord gaat een link plaatst naar je algemene voorwaarden. Wijs de klant er expliciet op dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Bovendien is het ook belangrijk dat deze als PDF gedownload en opgeslagen kunnen worden.

Plaats de algemene voorwaarden op een duidelijke plaats

Daarnaast is het ook aan te raden om de algemene voorwaarden op een duidelijke plek te plaatsen op je website (in de footer). De klant heeft op deze wijze dan altijd toegang tot de voorwaarden. Let op: zorg er altijd voor dat de voorwaarden door de klant opgeslagen kunnen worden. Houd je je niet aan de informatieplicht? Dan kan de klant je algemene voorwaarden vernietigen en zijn ze dus niet geldig.

Voorbeelden van hoe je niet aan de informatieplicht voldoet

Gebruik geen pop-up om je algemene voorwaarden in te plaatsen. Een pop-up kan het verschijnen van het venster blokkeren. Bovendien kan door een pop-up de mogelijkheid om de algemene voorwaarden op te slaan worden weggenomen. Gebruik daarnaast ook geen scroll-venster of flash-animatie, dit maakt de voorwaarden erg lastig om op te slaan. Stuur ten slotte nooit de algemene voorwaarden pas op nadat de overeenkomst tot stand is gekomen (bijvoorbeeld in een orderbevestiging). Je bent dan te laat.

Neem geen onredelijke bepalingen op in je algemene voorwaarden; dat is niet toegestaan

Je mag niet zomaar alles plaatsen in je algemene voorwaarden. Wettelijk gezien is het niet toegestaan om onredelijke bepalingen die bezwarend zijn voor de consument op te nemen. Een bepaling is onredelijk bezwarend wanneer deze te eenzijdig is en alleen maar in het belang van de winkelier. In de wet is er een zwarte lijst opgenomen. Alle bepalingen die hierop staan mag je niet gebruiken in je algemene voorwaarden. Daarnaast bestaat er ook een grijze lijst. Alle bepalingen die hierop staan, mag je onder bepaalde voorwaarden wel gebruiken. Toch is het beter deze ook te vermijden.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders