Arbeidsovereenkomst opstellen? Hier moet je op letten

Arbeidsovereenkomst opstellen? Op deze zaken moet je letten.

Terug naar startpagina:

Ik wil starten

Ik ben al gestart

Ben je van plan om werknemers in dienst te nemen? Dan is een arbeidsovereenkomst opstellen essentieel. Hierin worden alle afspraken die je met je werknemer maakt schriftelijk vastgelegd. Zo voorkom je onduidelijkheden of onnodige problemen in de toekomst.

Waarom een arbeidsovereenkomst opstellen?

Een arbeidsovereenkomst opstellen is als werkgever onmisbaar. Ten eerste zijn er in het Nederlandse arbeidsrecht veel regels waaraan je, je als werkgever moet houden. Door afspraken schriftelijk vast te leggen bescherm je, je eigen belangen en daarnaast voorkom je allerlei conflicten. Gaat het bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd? Hoe zit het met opzeggen? Hoe wil je de onkostenvergoeding voor de werknemer geregeld hebben? En het salaris en aantal vakantiedagen? Dit zijn belangrijke zaken om af te spreken.

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

In een arbeidsovereenkomst moet je in ieder geval onderstaande punten vastleggen. Dit zijn als het ware de standaardbepalingen in een arbeidsovereenkomst:

  • Naam en woonplaats van beide partijen
  • De plaats(en) waar de arbeid wordt verricht
  • De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid
  • Het tijdstip van indiensttreding
  • De duur van de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd?)
  • Vakantiedagen
  • Opzegtermijnen of de manier waarop de opzegtermijnen berekend worden
  • Het loon en de termijn van uitbetaling
  • De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week
  • Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Je hebt als werkgever niet heel veel vrijheid om zelf de inhoud van de arbeidsovereenkomst te bepalen. Veel regels op het gebied van het arbeidsrecht zijn van dwingend en semi-dwingend recht. Dit betekent dat je er helemaal niet of alleen gedeeltelijk van af mag wijken. Het is daarom verstandig om (indien mogelijk) een arbeidsovereenkomst op te laten stellen door een jurist. Dan weet je zeker dat je een waterdicht contract hebt, dat voldoet aan alle regelgeving en tegelijkertijd ook goed past bij jouw bedrijf.

Ook belangrijk om vast te leggen in de arbeidsovereenkomst

Naast de standaardafspraken zoals loon, opzegtermijn en arbeidsduur is het ook mogelijk een aantal extra bepalingen in de arbeidsovereenkomst op te laten nemen. Denk bijvoorbeeld aan een proeftijdbeding om te bekijken of de werknemer wel aan al je verwachtingen voldoet. Ook kan je een concurrentiebeding op laten nemen om te voorkomen dat je werknemer met als z’n kennis ineens bij een concurrent gaat werken. Hieronder een overzicht van extra bepalingen die je ook kan laten opnemen in de arbeidsovereenkomst:

Proeftijdbeding

De proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin zowel jij als  werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst direct op kunnen zeggen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (korter dan 6 maanden) is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een proeftijdbeding op te nemen. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden kan wel een proeftijdbeding worden afgesproken. Is de overeenkomst aangegaan voor korter dan 2 jaar? Dan kan een proeftijd van maximaal 1 maand worden afgesproken. Is de overeenkomst aangegaan voor 2 jaar of langer? Dan is het toegestaan een proeftijd van maximaal 2 maanden af te spreken.

Boetebeding

Je kan (indien het voor de bedrijfsvoering nodig is) in de arbeidsovereenkomst bepaalde regels opnemen waaraan de werknemer zich moet houden. Zoals vertrouwelijkheid met bepaalde documenten of een geheimhoudingsplicht. Wanneer de werknemer deze schendt kan er een boete aan gekoppeld worden. Het bedrag van de boete moet altijd in de overeenkomst vermeld worden. Daarnaast moet er nauwkeurig vermeld worden waartoe de boete dient en mag je binnen dezelfde week aan de werknemer geen hoger bedrag aan boete opleggen dan een half dagloon.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een bijzondere bepaling wat erop neerkomt dat de werknemer voor een bepaalde periode na het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet bij een concurrent aan het werk mag gaan. Een concurrentiebeding is alleen geldig als het schriftelijk wordt vastgelegd met een meerderjarige werknemer (dus achttien jaar of ouder). Ook moet de werknemer echt schriftelijk akkoord geven, omdat het natuurlijk wel een beperking vormt om overal te kunnen werken.

Daarnaast mag je het concurrentiebeding niet al te ruim of te algemeen formuleren. Zorg dat er een specifieke tijdsduur en plaats genoemd wordt. Houd er ten slotte ook rekening mee dat het niet toegestaan is een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tenzij het gaat om zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (deze moet je dan ook expliciet motiveren in de overeenkomst).

Wijzigingsbeding

Het is ook mogelijk om een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dit beding maakt het mogelijk om als werkgever eenzijdig bepaalde arbeidsvoorwaarden aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de afgesproken functie, arbeidsduur of ontslagvergoeding. Dit is natuurlijk best een grote bevoegdheid, daarom moet dit altijd schriftelijk vastgelegd worden. Daarnaast mag je je als werkgever alleen op een wijzigingsbeding beroepen, wanneer er een zwaarwegend belang meespeelt die het wijziging van de arbeidsvoorwaarden echt noodzakelijk maken. Denk aan veranderde bedrijfsbelangen of wijzigingen van organisatorische aard.

Laat een arbeidsovereenkomst opstellen door een jurist!

Het is heel verstandig om een arbeidsovereenkomst op maat te laten maken door een jurist. Een jurist is op de hoogte van alle regelgeving en zorgt ervoor dat de arbeidsovereenkomst juridisch gezien helemaal klopt. Een jurist kan je adviseren welke bedingen wel of niet relevant zijn om toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is het ook prettig om geen standaard overeenkomst te gebruiken of te moeten knippen en plakken van het internet. Met een op maat gemaakte arbeidsovereenkomst ben je er zeker van dat de overeenkomst past bij je bedrijf.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord