Belastingvoordelen starters: een paar handige regelingen

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Iedereen in Nederland krijgt met de Belastingdienst te maken. Ook als (startende) ondernemer moet je belasting betalen over de gemaakte omzet. Welk soort belasting je betaalt hangt af van de rechtsvorm die je kiest. Zo betaal je in het geval van een EenmanszaakVennootschap onder firma (Vof) of Maatschap inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming. Als je bijvoorbeeld een Besloten vennootschap (BV) hebt opgericht dan betaal je vennootschapsbelasting. Ook met een Stichting of Vereniging betaal je soms vennootschapsbelasting. Dit is het geval wanneer je door de Belastingdienst als onderneming beschouwd wordt. Gelukkig zijn er ook verschillende belastingvoordelen voor starters waar je als startende ondernemer van kan profiteren. De belangrijkste belastingvoordelen hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Hoe zit het met aftrekbare en niet kosten?

Om je eigen bedrijf van de grond te krijgen moet je verschillende kosten maken. Alle kosten die je maakt bepalen uiteindelijk je winst. Je winst bestaat uit de opbrengsten minus de kosten van je onderneming. Hoe hoger de kosten uitvallen hoe lager de winst. De kosten die je maakt verminderen de winst en daarmee ook de belasting die je moet betalen. Daarom mag je van de Belastingdienst alle zakelijke kosten die je maakt van de winst aftrekken.

Wat zijn zakelijke kosten?

Zakelijke kosten zijn alle kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn om je bedrijfsactiviteiten uit te kunnen oefenen of kosten die rechtstreeks op je bedrijf betrekking hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van je kantoorruimte of advies bij het opstarten van je onderneming. Alle andere (niet zakelijke) kosten zijn niet aftrekbaar. Bij de toetsing of bepaalde aftrekposten zakelijke kosten zijn, let de Belastingdienst op het motief van de gemaakte kosten. Kosten die duidelijk gemaakt zijn voor de zakelijke belangen van je onderneming worden door de Belastingdienst geaccepteerd als aftrekpost.

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op je winst. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek moet je door de Belastingdienst beschouwd worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. De ondernemersaftrek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek.

Zelfstandigenaftrek

Wanneer je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek mag je een vast bedrag (7280 euro in 2017) fiscaal aftrekken. Je betaalt dan minder belasting. Om in aanmerking te komen voor dit belastingvoordeel moet je aan twee voorwaarden voldoen.

> Meer over de zelfstandigenaftrek

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt 2123 euro. Deze regeling is in het leven geroepen om startende ondernemers die in de beginfase van hun onderneming nog maar weinig winst maken, fiscaal te ondersteunen. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je ook weer te voldoen aan bepaalde voorwaarden.

> Lees meer over de startersaftrek

Meewerkaftrek

Werkt je partner onbetaald mee in je onderneming? Dan kan je een bepaald bedrag van je winst aftrekken. De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uur dat je partner meewerkt.

> Lees meer over de meewerkaftrek

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-vrijstelling is een andere aftrekpost op je winst. De vrijstelling is 14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Je mag geen gebruik maken van deze regeling wanneer je medegerechtigde bent in een onderneming. Hiervan is sprake wanneer je bijvoorbeeld commanditair vennoot bent in een commanditaire vennootschap.

De kleineondernemersregeling

Naast de eerder genoemde aftrekposten is er ten slotte ook nog de kleineondernemersregeling waar je van kan profiteren. Betaal je in een jaar minder dan 1883 euro aan btw? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze regeling. De kleineondernemersregeling houdt in dat je minder of in sommige gevallen helemaal geen btw hoeft te betalen. Ook kan je in sommige gevallen ook volledig vrijgesteld worden van de administratieplicht. Om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • In een jaar betaal je, na aftrek van de voorbelasting, minder dan 1883 euro aan btw
  • Je hebt zelf een Eenmanszaak of werkt samen met andere ondernemers in bijvoorbeeld een Maatschap of Vennootschap onder firma (Vof)
  • Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het bewaren van facturen.

De kleine ondernemersregeling geldt overigens niet voor rechtspersonen zoals een Besloten vennootschap (BV), Stichting of Vereniging. Ook geldt de regeling niet voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers die voor de normale btw-regeling kiezen en voor verhuurders van onroerende zaken die voor belaste verhuur kiezen. Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het btw-bedrag dat  in een jaar zou moeten betalen.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord