Een commanditaire vennootschap oprichten

Misschien heb je niet zo vaak van deze rechtsvorm gehoord, maar de commanditaire vennootschap (cv) is een bijzondere variant van de Vennootschap onder firma (Vof). Veel regels die gelden voor een Vof gelden ook voor de commanditaire vennootschap. Het verschil is alleen dat er in het geval van een commanditaire vennootschap twee soorten vennoten zijn, namelijk beherende en stille vennoten. Beherende vennoten hebben de dagelijkse leiding over het bedrijf en stille vennoten zijn alleen als geldschieter betrokken bij de onderneming. Een commanditaire vennootschap wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt in familiekring. De jongere generatie wordt dan in de gelegenheid gesteld om een bedrijf op te richten, waarbij meer vermogende familieleden als geldschieter optreden zonder betrokken te zijn bij het dagelijks bestuur van het bedrijf.

Wanneer kiezen voor een commanditaire vennootschap?

Deze rechtsvorm is geschikt als je een Vof wilt beginnen, maar niet genoeg kapitaal hebt. De betrokken geldschieter of stille vennoot investeert dan een geldbedrag in de onderneming. Dit is prettig als je zelf de dagelijkse leiding wilt hebben over je bedrijf en de stille vennoot alleen financieel betrokken wilt zijn bij de onderneming. Als startende ondernemer kan dit een groot voordeel zijn, omdat je niet bij de bank of andere kredietverstrekker geld hoeft te lenen. Je hebt dan ook niet te maken met rentelasten of mogelijke vermindering van kredietwaardigheid tegenover crediteuren van je onderneming.

Beherende en stille vennoten

Zoals gezegd heeft de commanditaire vennootschap beherende en stille vennoten. De beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding over de vennootschap en is ook aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Elke beherende vennoot wordt afzonderlijk beschouwd als ondernemer. De stille vennoot investeert een bepaald geldbedrag in de vennootschap. Dit is trouwens geen schenking, want de stille vennoot geeft recht op terugbetaling.

Hoe richt je een commanditaire vennootschap op?

De commanditaire vennootschap is heel eenvoudig om op te richten. De wet stelt namelijk geen formele eisen aan de oprichting. Het enige wat je moet doen is je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bij het inschrijven moet je alle persoonsgegevens van de beherende vennoten vermelden. Van de stille vennoten hoef je geen persoonlijke gegevens te vermelden, alleen hoeveel het er zijn en hoeveel ze inbrengen. Vervolgens kan je gelijk aan de slag. Het inschrijven bij de KvK kost 50 euro, voor de rest zijn er geen kosten aan verbonden.

Laat een commanditair vennootschapscontract opstellen

Het is heel belangrijk om afspraken tussen jouw en de andere vennoten schriftelijk vast te laten leggen in een commanditair vennootschapscontract ook wel samenwerkingsovereenkomst. Dit is niet wettelijk verplicht, maar wel heel belangrijk als je met andere personen gaat samenwerken. Je weet nooit of er in de toekomst conflicten kunnen ontstaan en dan is het goed als afspraken in een waterdicht contract staan. Het is bijvoorbeeld belangrijk om af te spreken wie de stille en beherende vennoten zijn, wat er wordt ingebracht in de onderneming en hoe winst en verlies worden verdeeld. Ook is het belangrijk om af te spreken hoe je om gaat met geschillen en als een van de vennoten uit de onderneming wilt stappen. Je kunt de samenwerkingsovereenkomst het beste door een jurist op laten stellen. Dan weet je tenminste zeker dat het juridisch allemaal in orde is. Bovendien is het ook op maat gemaakt voor jouw bedrijf.

Aansprakelijkheid

Je bent als beherend vennoot met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van je onderneming. De stille vennoot kan niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de commanditaire vennootschap. Tenzij de stille vennoot zich wel intensief bemoeid heeft met het dagelijks bestuur van de onderneming! In dat geval wordt de stille vennoot automatisch beschouwd als een beherende vennoot.

Belastingen & de commanditaire vennootschap

Als beherend vennoot betaal je inkomstenbelasting over jouw deel van de winst. Aangezien je door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer kan je ook profiteren van diverse belastingvoordelen, zoals de ondernemersaftrek. De stille vennoot wordt niet beschouwd als ondernemer en kan daarom niet profiteren van deze belastingvoordelen. Een stille vennoot kan wel aanspraak maken op belastingvoordeel voor investeringen.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders