Coöperatie oprichten? Lees alles over deze rechtsvorm

Wil je een coöperatie oprichten? In dit artikel hebben wij alle belangrijke zaken over de oprichting voor je op een rij gezet. Ben je nog aan het oriënteren en weet je niet zeker of dit een geschikte rechtsvorm is? In dit artikel leggen wij ook uit wat de verschillende mogelijkheden van een coöperatie zijn en ik welke gevallen deze rechtsvorm geschikt is.

Wat is een coöperatie?

De coöperatie is een bijzondere vorm van de vereniging. In het geval van de coöperatie ga je samen met andere ondernemers een samenwerkingsverband aan. Alle betrokken ondernemers zijn leden van de coöperatie. Vervolgens gaat de coöperatie namens de leden overeenkomsten aan. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van reclame, marketing of contracten met leveranciers. Coöperaties zijn mogelijk op verschillende terreinen.

De kracht van samenwerking

De kracht van de coöperatie schuilt in de samenwerking. Soms heeft een coöperatie als organisatie een sterkere onderhandelingspositie dan een afzonderlijke ondernemer. Als ondernemer beschik je simpelweg niet altijd over voldoende middelen of capaciteit. Samenwerken met andere ondernemers in een coöperatie is dan een goed alternatief. De coöperatie als rechtsvorm is lange tijd een beetje buiten beeld geweest. Tegenwoordig groeit het aantal coöperaties dat wordt opgericht weer. Bekende coöperaties zijn bijvoorbeeld de Rabobank, zuivelproducent FrieslandCampina en verzekeraar Univé.

Welke soorten coöperaties zijn er?

Je hebt verschillende soorten coöperaties. Twee veelgebruikte soorten zijn de ondernemerscoöperatie en de bedrijfscoöperatie.

Ondernemerscoöperatie

Deze vorm is heel geschikt als je met andere ondernemers wilt samenwerken, maar wel volledig zelfstandig wilt blijven. Je werkt dan bijvoorbeeld samen met andere ZZP’ers en freelancers in een groter geheel. Het voordeel is dat je je kan profileren als groter bedrijf en ook grotere projecten kan aannemen. Mocht je bijvoorbeeld vanwege ziekte een klus niet meer uit kunnen voeren, dat wordt dit opgevangen door de coöperatie. Voor de klant biedt dit ook een stukje extra zekerheid.

Bedrijfscoöperatie

De bedrijfscoöperatie heeft een faciliterende rol. De coöperatie regelt bijvoorbeeld de inkoop, marketing, administratie en bedrijfsruimte. De aangesloten ondernemers behouden verder wel afzonderlijk hun eigen opdrachtgevers. Je werkt dus niet zoals met de ondernemerscoöperatie samen aan een project, maar geeft alleen bepaalde taken uit handen aan de coöperatie.

Wanneer is de coöperatie een geschikte rechtsvorm?

De coöperatie is een geschikte rechtsvorm als je volledig zelfstandig wilt zijn, maar toch wel op bepaalde gebieden wilt profiteren van een collectief voordeel. Alle ondernemers hebben evenveel te zeggen binnen de coöperatie en het is vrij gemakkelijk om lid te worden of weer uit te stappen. Dus wil je grotere klanten kunnen binnenhalen? Aan grotere projecten werken? Tegen lagere kosten? Dan is de coöperatie een goede uitkomst. Wil je alleen dat de coöperatie bepaalde zaken voor je behartigt, zoals inkoop of reclame? Dan is deze rechtsvorm ook heel geschikt. De coöperatie heeft als grotere organisatie een sterkere onderhandelingspositie en kan deze zaken goedkoper regelen.

Coöperatie oprichten of toch een BV?

Twijfel je tussen een coöperatie oprichten of een gewone Besloten vennootschap (BV)? Beide rechtsvormen zijn geschikt om samenwerkingen mee aan te gaan. Toch heeft de coöperatie bepaalde voordelen die een BV niet heeft. Zo heb je bijvoorbeeld meer vrijheid om de organisatie van een coöperatie vorm te geven. Voor de BV gelden er namelijk veel wettelijke regels waarvan je niet mag afwijken. Hierdoor heb je minder flexibiliteit in het vormgeven van de onderneming. Daarnaast is het ook heel makkelijk om lid te worden van een coöperatie of weer uit te stappen. Bij de BV is het lastiger, omdat je met aandelen werkt. Welke rechtsvorm uiteindelijk geschikter is, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen.

Hoe richt je een coöperatie op?

Je kan met twee of meer personen een coöperatie oprichten. De coöperatie wordt opgericht door middel van een notariële akte. Voor de oprichting is dus altijd de hulp van een notaris nodig. De akte die door de notaris wordt opgesteld bevat ook de statuten van de coöperatie. In de statuten staan alle regels die van toepassing zijn op de coöperatie. Denk aan de naam, doel en vestigingsplaats van de coöperatie. Verder bevatten de statuten ook de verplichten die alle leden hebben, hoe de winst verdeeld wordt en op welke wijze bestuurders van de coöperatie aangesteld en ontslagen worden.

Ook moet de coöperatie ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). In de meeste gevallen zal de notaris hiervoor zorgen. Ten slotte is het ook goed om te weten dat je niet verplicht bent om een geldbedrag in te brengen wanneer je een coöperatie wilt oprichten of lid wilt worden.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is aansprakelijk tegenover schuldeisers. Wanneer de coöperatie ontbonden wordt en er nog schulden zijn, dan zijn alle leden van de coöperatie voor een gelijk deel aansprakelijk voor het financiële tekort. Hierin verschilt de coöperatie van andere rechtsvormen zoals de BV. Maar dit verschil valt samen met de coöperatieve gedachte. Het gaat bij de coöperatie om het gezamenlijk opzetten van een bedrijf waar alle leden van profiteren. Gezamenlijk worden de winsten behaald en daartegenover moeten ook de schulden gezamenlijk gedragen worden.

Uitsluiten aansprakelijkheid door naamgeving

Wil je als lid van een coöperatie geen aansprakelijkheid hebben? Dit valt gelukkig vrij gemakkelijk te beperken, door de naamgeving van de coöperatie. Bij de oprichting kan je de volgende afkortingen achter de naam van je coöperatie laten plaatsen om de aansprakelijkheid volledig of voor een deel uit te sluiten:

 • U.A. dit staat voor ‘uitsluiting aansprakelijkheid’
 • B.A. dit staat voor ‘beperkte aansprakelijkheid’

Wil je geen gebruik maken van de mogelijkheid om de aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken dan kan je W.A. plaatsen, dit staat voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’.

Jaarstukken

De coöperatie is verplicht om een jaarrekening op te stellen en openbaar te maken bij de Kamer van Koophandel.

Voordelen en nadelen van een coöperatie oprichten op een rij

Voordelen

 • Profiteren van de voordelen van samenwerking
 • Behoud van eigen zelfstandigheid
 • Het is vrij gemakkelijk om lid te worden van een coöperatie of eruit te stappen
 • Meer vrijheid om de coöperatie vorm te geven dan bij de BV (minder regels)
 • Geen verplicht startkapitaal bij de oprichting
 • Geen persoonlijke aansprakelijkheid (let wel op naamgeving)

Nadelen

 • Een coöperatie oprichten duurt iets langer
 • De kosten om de coöperatie op te richten liggen wel hoger omdat je te maken krijgt met notariskosten
 • Er moet elk jaar een jaarrekening op worden gesteld en dit brengt ook de nodige kosten mee
Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders