De maatschap: alles over deze rechtsvorm

Wil je samen met anderen een bepaald beroep uitoefenen? Bijvoorbeeld alsmedisch specialist of tandarts? Dan is de maatschap een goede optie. In dit artikel leggen wij alles uit over deze rechtsvorm. Vanaf de oprichting tot aan aansprakelijkheid.

Wat is een maatschap?

De maatschap is een samenwerkingsovereenkomst om met twee of meer personen onder een gezamenlijke naam een beroep uit te oefenen. Deze rechtsvorm wordt dan ook voornamelijk gebruikt door mensen die een zogenaamd ‘vrij beroep’ uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan artsen, advocaten, belastingadviseurs of notarissen die samen een praktijk beginnen. De maatschap bestaat uit minimaal twee personen (maten). Elke maat is zelfstandig ondernemer en brengt iets in, in de maatschap. Dit kan zijn geld, arbeid of bepaalde goederen. Elke maat hoeft niet evenveel in te brengen in de onderneming. Wel kunnen jullie natuurlijk onderling afspreken dat de winstverdeling anders zal zijn. Het is alleen nooit toegestaan om af te spreken dat slechts één maat recht heeft op alle winst.

Heeft de maatschap rechtspersoonlijkheid?

Nee, de maatschap valt samen met de Vennootschap onder firma (Vof) en Commanditaire vennootschap onder de zogenaamde personenvennootschappen. Deze rechtsvormen hebben allemaal geen rechtspersoonlijkheid, maar worden opgericht door middel van een overeenkomst (dit kan zowel mondeling als op papier). Dit betekent ook dat je samen met de andere maten voor een gelijk deel aansprakelijk bent voor schulden van de maatschap. Er is dus niet zoals bijvoorbeeld de Besloten vennootschap (BV) een strikte scheiding tussen je privévermogen en zakelijk vermogen.

Een maatschap oprichten: Hoe doe je dat?

Een maatschap is vrij eenvoudig op te richten. Je stelt (schriftelijk) een maatschapsovereenkomst op en schrijft de maatschap vervolgens in bij de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijfkosten bij de KvK bedragen 50 euro.

Laat altijd een maatschapsovereenkomst opstellen!

Je bent wettelijk niet verplicht om een maatschapsovereenkomst op te stellen, maar uiteraard is dit heel erg aan te raden. De maatschapsovereenkomst is een soort samenwerkingsovereenkomst tussen jou en de andere maten. In de maatschapsovereenkomst moeten bijvoorbeeld de volgende punten vastgelegd worden:

 • De persoonsgegevens van de maten en wat ze inbrengen (geld, arbeid of goederen)
 • Hoe worden winst en verlies verdeeld?
 • Wanneer eindigt de maatschap?
 • Hoe is de onderlinge taakverdeling? Dit is belangrijk voor de aansprakelijkheid, hierover straks meer.

Het is altijd verstandig om afspraken op papier te zetten als je met anderen gaat samen werken. Je gaat natuurlijk uit van een goede samenwerking, maar je weer nooit of er in de toekomst conflicten ontstaan. In dat geval wil je geen onnodige risico’s lopen en is het prettig dat alle afspraken in een waterdicht contract staan. Ook gezien de aansprakelijkheid is het heel belangrijk om de taakverdeling te regelen.

Hoe is de onderlinge verhouding tussen de maten?

Beheersdaden en beschikkingsdaden

Alle maten moeten in staat zijn om de normale dagelijkse werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Dit soort handelingen worden ‘beheersdaden’ genoemd. Onder beheersdaden vallen alle normale dagelijkse werkzaamheden. Elke maat is bevoegd om dit soort handelingen uit te voeren. Je hebt aan de andere kant ook handelingen die niet onder de normale dagelijkse activiteiten vallen. Dit worden ‘beschikkingsdaden’ genoemd. Hieronder vallen dure aankopen zoals een nieuw bedrijfspand, of hele dure nieuwe bedrijfsapparatuur. Hiervoor geldt dat alleen alle maten gezamenlijk bevoegd zijn. In de maatschapsovereenkomst kan ook afgesproken worden dat de onderlinge bevoegdheid anders geregeld wordt. Het is heel belangrijk om dit soort zaken duidelijk in een overeenkomst vast te laten leggen.

Aansprakelijkheid & maatschap

Alle maten zijn voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden van de maatschap. Je kan als maat dus alleen voor een bepaald deel van een schuld worden aangesproken en niet voor het volledige bedrag. Wanneer een van de maten bijvoorbeeld buiten z’n bevoegdheid gaat en zonder toestemming van de andere maten een grote aankoop doen, dan zijn de andere maten niet aansprakelijk. In dat geval moet de verantwoordelijke maat zelf opdraaien voor de schuld.

Belastingen & maatschap

Elke maat wordt gezien als zelfstandig ondernemer en moet inkomstenbelasting betalen. Daarnaast kan je als maat ook profiteren van diverse belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en Mkb-winstvrijstelling. Nemen jullie personeel in dienst? Dan betalen jullie ook loonbelasting.

Alles nog een keer op een rijtje

 • Eenvoudig op te richten. Je hoeft de maatschap alleen in te schrijven bij de KvK
 • Belangrijk: laat altijd een samenwerkingsovereenkomst opstellen!
 • Zorg dat onderlinge bevoegdheid van de maten goed geregeld wordt
 • Geen groot startkapitaal nodig, wel moet elke maat iets in brengen in de maatschap
 • Gedeeltelijke aansprakelijkheid voor schulden (ook privé)
 • Gebondenheid aan de maatschapsovereenkomst
Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders