De onderlinge waarborgmaatschappij

Wil je je samen met anderen coöperatief (gezamenlijk) laten verzekeren? Dan is de onderlinge waarborgmaatschappij de perfecte rechtsvorm voor jou. Lees snel verder als je meer wilt weten over deze rechtsvorm.

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

De onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vorm van de coöperatie en de vereniging. Een belangrijk verschil met de coöperatie is dat deze rechtsvorm alleen gebruikt kan worden als verzekeringsbedrijf. Wanneer je een onderlinge waarborgmaatschappij opricht moet dit ook als doel staan in de statuten. In de statuten staan alle regels die van toepassing zullen zijn op de onderlinge waarborgmaatschappij.

Kenmerken van deze rechtsvorm

Daarnaast mag een onderlinge waarborgmaatschappij in tegenstelling tot de vereniging wel winst verdelen onder haar leden. Wanneer je als ondernemer een onderlinge waarborgmaatschappij opricht of je aansluit als lid, dan laat je je coöperatief (samen met anderen) verzekeren. De rechtspersoon die hiervoor gebruikt wordt is dus niet de coöperatie, maar de onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge waarborgmaatschappij richt zich specifiek op het sluiten van overeenkomsten met aangesloten ondernemers (leden). Alle aangesloten ondernemers die een verzekering afsluiten, zijn automatisch lid en vormen samen de onderlinge waarborgmaatschappij. Aangezien deze rechtsvorm alleen gebruikt kan worden voor één doel, wordt het niet heel vaak gekozen door startende ondernemers.

Voordeel van de onderlinge waarborgmaatschappij

Doordat de onderlinge waarborgmaatschappij niet direct uit is op het maken van winst, zijn de verzekeringsvoorwaarden vaak gunstiger in verhouding tot verzekeringsvoorwaarden van de commerciële verzekeringsbedrijven. De onderlinge waarborgmaatschappij mag trouwens ook met niet-leden verzekeringsovereenkomsten sluiten. Het sluiten van de overeenkomsten met eigen leden mag alleen niet een ondergeschikt belang gaat worden.

Meer informatie over deze rechtsvorm?

Wil je meer informatie hebben over deze rechtsvorm. Alle wettelijke regels die
van toepassing zijn op de coöperatie gelden ook voor de onderlinge
waarborgmaatschappij. Bekijk ons artikel coöperatie oprichten voor alle
informatie over de oprichting en de voordelen en nadelen.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders