De onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij: wanneer is deze rechtsvorm relevant?

Wil je je samen met anderen coöperatief (gezamenlijk) laten verzekeren? Dan is de onderlinge waarborgmaatschappij de perfecte rechtsvorm voor jou. Lees snel verder als je meer wilt weten over deze rechtsvorm.

Wat is een onderlinge waarborgmaatschappij?

De onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vorm van de coöperatie en de vereniging. Een belangrijk verschil met de coöperatie is dat deze rechtsvorm alleen gebruikt kan worden als verzekeringsbedrijf. Wanneer je een onderlinge waarborgmaatschappij opricht moet dit ook als doel staan in de statuten. In de statuten staan alle regels die van toepassing zullen zijn op de onderlinge waarborgmaatschappij.

Kenmerken van deze rechtsvorm

Daarnaast mag een onderlinge waarborgmaatschappij in tegenstelling tot de vereniging wel winst verdelen onder haar leden. Wanneer je als ondernemer een onderlinge waarborgmaatschappij opricht of je aansluit als lid, dan laat je je coöperatief (samen met anderen) verzekeren. De rechtspersoon die hiervoor gebruikt wordt is dus niet de coöperatie, maar de onderlinge waarborgmaatschappij. De onderlinge waarborgmaatschappij richt zich specifiek op het sluiten van overeenkomsten met aangesloten ondernemers (leden). Alle aangesloten ondernemers die een verzekering afsluiten, zijn automatisch lid en vormen samen de onderlinge waarborgmaatschappij. Aangezien deze rechtsvorm alleen gebruikt kan worden voor één doel, wordt het niet heel vaak gekozen door startende ondernemers.

Voordeel van de onderlinge waarborgmaatschappij

Doordat de onderlinge waarborgmaatschappij niet direct uit is op het maken van winst, zijn de verzekeringsvoorwaarden vaak gunstiger in verhouding tot verzekeringsvoorwaarden van de commerciële verzekeringsbedrijven. De onderlinge waarborgmaatschappij mag trouwens ook met niet-leden verzekeringsovereenkomsten sluiten. Het sluiten van de overeenkomsten met eigen leden mag alleen niet een ondergeschikt belang gaat worden.

Meer informatie over deze rechtsvorm?

Wil je meer informatie hebben over deze rechtsvorm. Alle wettelijke regels die van toepassing zijn op de coöperatie gelden ook voor de onderlinge waarborgmaatschappij. Bekijk ons artikel coöperatie oprichten voor alle informatie over de oprichting en de voordelen en nadelen.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord