Informatieplicht bij algemene voorwaarden

Elke ondernemer die gebruik maakt van algemene voorwaarden moet zich aan twee belangrijke regels houden. Ten eerste mag je geen onredelijke bepalingen opnemen in je algemene voorwaarden. Ten tweede heb je een informatieplicht bij algemene voorwaarden. Dit betekent kort gezegd dat je voor het afspreken van een overeenkomst met een klant, deze moet verwijzen naar je algemene voorwaarden. Doe je dit niet? Dan zijn je algemene voorwaarden vernietigbaar. Hoe zorg je er nu voor dat je als ondernemer voldoet aan de informatieplicht?

Je voldoet aan de informatieplicht door aan de klant ‘een redelijke mogelijkheid te bieden’ om van de algemene voorwaarden kennis te nemen

Veel mensen gaan klakkeloos akkoord met algemene voorwaarden zonder te weten wat er in staat. De wetgever heeft er daarom voor willen zorgen dat ondernemers aan hun wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Anders gezegd je moet als ondernemer je wederpartij een reële kans bieden om bekend te raken met de inhoud van de algemene voorwaarden. Het is verder niet aan jou of de klant daadwerkelijk alle bepalingen leest, maar ze moeten hiervoor wel de kans hebben gekregen.

Een redelijke mogelijkheid bieden door middel van terhandstelling

Hoe kan je nu praktisch gezien aan de klant een redelijke mogelijkheid bieden van de algemene voorwaarden kennis te nemen? Dit doe je door voor of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden ‘ter hand te stellen’. Uiteraard mag dit ook nog lekker ouderwets door de algemene voorwaarden direct bij het afsluiten van de overeenkomst op papier te overhandigen. Maar het mag ook door deze naar de klant toe te zenden. Als je de algemene voorwaarden niet los overhandigd, maar deze bijvoorbeeld op de achterkant van een folder of brochure staan is dat ook geen probleem. Zorg er alleen wel voor dat je de klant er op wijst dat de algemene voorwaarden daar te vinden zijn. Staan je algemene voorwaarden op een factuur? Dan ben je te laat en heb je niet voldaan aan de informatieplicht. Alleen wanneer je hier voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst naar verwijst ben je op tijd.

Terhandstelling online of per e-mail

Tegenwoordig gebeurd bijna alles online. Je hebt ook aan de informatieplicht voldaan door in een e-mail aan de klant een duidelijke link te plaatsen naar de algemene voorwaarden. Zorg er wel voor dat de algemene voorwaarden via de link gedownload en opgeslagen kunnen worden door de klant. Daarnaast voldoe je ook aan de informatieplicht door een link naar je algemene voorwaarden op elke pagina van je website te plaatsen (bijvoorbeeld onderaan in de footer). Let er wel op dat je de klant erop wijst dat de algemene voorwaarden daar te vinden zijn en gedownload kunnen worden.

Informatieplicht bij algemene voorwaarden webshop

Als eigenaar van een webshop voldoe je aan de informatieplicht door de algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van het hele bestelproces. Presenteer je algemene voorwaarden zodanig aan de klant dat zij er echt langs moeten scrollen en ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ moeten aanvinken om een bestelling te kunnen plaatsen. Ook in dit geval is het belangrijk om te zorgen dat de algemene voorwaarden daadwerkelijk aangeklikt en gedownload kunnen worden.

Deponeer je algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel als terhandstelling niet mogelijk is

Het is niet altijd mogelijk om bij het afsluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand te stellen. In geval van telefonische verkoop is het bijvoorbeeld praktisch gezien onmogelijk om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Of als het gaat om massacontracten (openbaar vervoer). In dat geval mag je de klant ernaar verwijzen dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel of griffie van een rechtbank.

Voldoen aan de informatieplicht bij algemene voorwaarden houdt ook in dat de voorwaarden begrijpelijk moeten zijn

Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden ook enigszins begrijpelijk zijn voor deklanten. Probeer onnodig lastig geformuleerde bepalingen te vermijden. Het moet natuurlijk voor de klant wel enigszins te begrijpen zijn wat er staat. Uiteraard zijn algemene voorwaarden qua aard altijd erg juridisch geformuleerd. Maar als de klant niet daadwerkelijk kennis kan nemen van je algemene voorwaarden, omdat het simpelweg te ingewikkeld is dan kan het in sommige gevallen ook betekenen dat je niet aan de informatieplicht hebt voldaan.

Gevolgen schending informatieplicht bij algemene voorwaarden?

Wanneer je niet op de juiste manier de algemene voorwaarden ter hand stelt,kan de wederpartij deze laten vernietigen. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden niet geldig zijn en dus niet van toepassing op de gesloten overeenkomst. Uiteindelijk is het dus in je eigen belang om er voor te zorgen dat je voldoet aan de informatieplicht. Je hebt niet zo veel aan perfect opgestelde algemene voorwaarden als ze niet daadwerkelijk van toepassing zijn op een overeenkomst.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders