Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Inschrijven bij de KvK: hoe regel je dat? Lees het allemaal hier.

Als je een eigen bedrijf wilt starten, moet je je uiterlijk 1 week na de start van je onderneming inschrijven bij de KvK. Dit geldt voor bijna alle ondernemingen in Nederland. In dit artikel leggen we precies uit hoe je de inschrijving bij de KvK kan regelen en waarom het überhaupt belangrijk is om je bedrijf in te schrijven.

Wie moeten zich inschrijven bij de KvK?

Alle ondernemingen in Nederland moeten zich inschrijven bij de KvK. Onderstaande rechtsvormen moeten zich altijd inschrijven bij de KvK:

Moeten Eenmanszaken, ZZP’ers en freelancers zich ook inschrijven?

Bijna alle ZZP’ers en freelancers kiezen als rechtsvorm voor de Eenmanszaak of een BV. Als je een BV wilt oprichten, moet je je onderneming altijd inschrijven. Een Eenmanszaak hoef je daarentegen alleen in te schrijven wanneer je voldoet aan de drie criteria voor een onderneming. De KvK en de Belastingdienst hanteren dezelfde criteria om te bepalen wanneer er sprake is van een onderneming die ook btw-plichtig is.

Wanneer is er sprake van een onderneming? Drie criteria

  • Je levert goederen en of diensten
  • Hiervoor vraag je een vergoeding (het gaat hier niet om een symbolische vergoeding, vrijwilligerswerk etc.)
  • Je neemt deel aan het normale economische verkeer

Waarom moet je je bedrijf inschrijven bij de KvK?

Er zijn twee hoofdredenen waarom het belangrijk is om je bedrijf in te schrijven:

Informatievoorziening buitenstaanders

Inschrijving bij de KvK draagt bij aan de informatievoorziening voor buitenstaanders die met je bedrijf zaken doen. Het geeft een stukje vertrouwen en rechtszekerheid als het duidelijk is met wie men precies zaken doet. Doordat je bepaalde informatie over je bedrijf openbaar maakt, kan je je hierop namelijk tegenover derden beroepen. Dit komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren in het geval van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Je kan bijvoorbeeld in de statuten van een BV laten vastleggen dat alleen jij en een andere bestuurder samen bevoegd zijn om bepaalde grote of dure aankopen te doen. Als je zakenpartner alsnog op eigen houtje een hele dure aankoop doet zonder jouw goedkeuring, dan kan je namens de BV tegenover de verkoper het standpunt innemen niet gebonden te zijn aan de koopovereenkomst. Dit kan alleen als deze beperking ingeschreven staat bij de KvK.

Aansprakelijkheid

Voor rechtspersonen zoals de BV, NV, Vereniging, Stichting en Coöperatie is het belangrijk dat de inschrijving bij de KvK direct na de oprichting plaatsvindt. Bestuurders zijn anders namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor elke rechtshandeling verricht vóór de inschrijving bij de KvK.

Hoe moet je je inschrijven?

Wanneer je een Eenmanszaak, Vof of Maatschap begint kan je je direct via de website van de KvK inschrijven. Om de inschrijving af te ronden moet je op afspraak een kantoor in de omgeving bezoeken. Wanneer je een rechtspersoon opricht zoals een BV, Vereniging of Stichting hoef je deze niet zelf in te schrijven. De oprichting van deze rechtsvormen gebeurd altijd door de notaris. Deze zal er dan ook voor zorgen dat je bedrijf ingeschreven wordt bij de KvK.

Hoeveel kost het om je in te schrijven bij de KvK?

De inschrijfvergoeding bedraagt 50,- euro. Het gaat hier om een eenmalig bedrag.

Welke gegevens moeten ingeschreven worden?

In het handelsregister worden verschillende gegevens over je bedrijf opgenomen. Zo wordt bijvoorbeeld je KvK nummer vermeld, de bedrijfsnaam, wie de eigenaren zijn, de persoonsgegevens van de eigenaren en wat de rechtsvorm van de onderneming is. Wanneer je een BV of NV laat inschrijven dan worden de volgende gegevens opgenomen: gegevens over bestuurders, commissarissen, vertegenwoordigingsbevoegdheid, nevenvestigingen, eventuele obligatieleningen en het kapitaal.

Meer informatie over het inschrijven bij de KvK? Zie www.kvk.nl

geschreven door: mr. Carliana Bakboord