Voor de meeste bedrijven geldt de verplichting om een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het opmaken van een jaarrekening die geheel aan de wettelijke voorschriften voldoet kan best ingewikkeld zijn en vergt enige kennis van zaken. Bovendien vormt het voor kleine ondernemingen een relatief zware belasting. Daarom is er in de wet een vrijstellingsregeling voor de micro-onderneming & kleine en middelgrote ondernemingen.

Valt je bedrijf in een van deze categorie├źn? Dan mag je een simpelere versie van de jaarrekening deponeren. Hieronder een overzicht van de criteria per bedrijfsklasse.

Jaarrekening micro-onderneming

Onder een micro-onderneming wordt verstaan een vennootschap die twee achtereenvolgende jaren tenminste aan twee van de volgende drie criteria heeft voldaan:

 • Waarde van de activa bedraagt niet meer dan 350.000 euro;
 • Netto-omzet niet meer dan 700.000 euro;
 • Het personeelsbestand is minder dan 10 personen.

Voldoet jouw onderneming aan deze criteria? De jaarrekening micro-onderneming hoeft alleen een beperkte balans en winst-verliesrekening te publiceren. Accountantscontrole is niet vereist.

Jaarrekening kleine rechtspersoon

Onder een kleine rechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die twee achtereenvolgende jaren aan ten minste twee van de volgende drie criteria heeft voldaan:

 • Waarde van de activa bedraagt niet meer dan 6 miljoen;
 • Netto-omzet niet meer dan 12 miljoen;
 • Het personeelsbestand is minder dan 50 personen.

Valt jouw bedrijf in deze categorie? Dan hoef je slechts een verkorte balans en winst- en verliesrekening te publiceren en een beperkte toelichting. Ook in dit geval hoef is er geen accountantscontrole niet vereist.

Jaarrekening middelgrote rechtspersoon

Onder een middelgrote rechtspersoon wordt verstaan een rechtspersoon die tenminste twee achtereenvolgende jaren heeft voldaan aan ten minste twee van de volgende criteria:

 • Waarde van de activa bedraagt niet meer dan 20 miljoen;
 • Netto-omzet niet meer dan 40 miljoen;
 • Het gemiddeld personeelsbestand bedraagt niet meer dan 250 personen.

Wanneer je onderneming in deze categorie valt kan je volstaan met een vereenvoudigde winst- en verliesrekening, welke wel met de overige stukken moet worden gedeponeerd. De accountantscontrole blijft voor de middelgrote onderneming wel verplicht.

Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders