Ontslag op staande voet: houd je aan de wettelijke regels

In welke gevallen mag een ontslag op staande voet gegeven worden?

Wanneer mensen dagelijks met elkaar samenwerken kunnen er conflicten ontstaan. Soms kan een bepaalde situatie of gebeurtenis op de werkvloer zo onacceptabel zijn dat je als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer per direct wilt opzeggen. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd. Bij een ontslag op staande voet hoef je niet van tevoren toestemming te vragen aan het UWV en daarnaast hoef je ook geen rekening te houden met de  wettelijke opzegverboden. Een ontslag op staande voet is voor een werknemer heel ingrijpend. De werknemer verliest z’n baan en inkomen en heeft ook geen recht op een WW-uitkering. Daarom is het voor jou als werkgever heel belangrijk dat je je aan alle wettelijke regels houdt. In dit artikel leggen we uit wat de wettelijke eisen zijn en waar je als werkgever op moet letten.

Wanneer mag je een werknemer op staande voet ontslaan?

Er zijn 3 eisen waar een ontslag op staande voet aan moet voldoen:

  • Je moet een dringende reden hebben
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld (per direct) gegeven worden
  • Je moet de dringende reden onverwijld aan de werknemer mededelen

Dringende reden

Voor een ontslag op staande voet is altijd een dringende reden vereist. Er is sprake van een dringende reden wanneer van de opzeggende partij (meestal de werkgever) redelijkerwijs niet meer geverfd kan worden om de dienstbetrekking voor te laten duren. Simpeler gezegd: je moet zo’n zwaarwegende reden hebben dat het gerechtvaardigd is om per direct de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. De wet spreekt van ‘daden, eigenschappen of gedragingen’ van de werknemer die een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

In de wet staan ook een paar voorbeelden van wat als een dringende reden beschouwd kan worden. Dit betekent trouwens niet in de praktijk dat deze situaties altijd een dringende reden opleveren. Andersom geldt natuurlijk dat er genoeg gevallen zijn die niet specifiek in de wet genoemd zijn, maar in de praktijk wel een dringende reden opleveren.

Voorbeelden van dringende redenen voor de werkgever

Hieronder een aantal wettelijke voorbeelden van situaties die als een dringende reden voor de werkgever kunnen worden aangemerkt:

 • De werknemer heeft bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst de werkgever misleid (bijvoorbeeld door valse diploma’s te tonen of te liegen over de manier waarop de vorige dienstbetrekking is geëindigd);
 • De werknemer blijkt in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid te missen om het werk naar behoren uit te voeren;
 • Wanneer de werknemer ondanks waarschuwing zich overgeeft aan dronkenschap of ander ongepast gedrag;
 • De werknemer maakt zich schuldig aan diefstal, bedrog of andere misdrijven waardoor de werkgever logischerwijs het vertrouwen kwijtraakt;
 • Wanneer de werknemer zijn werkgever, diens familie of andere collega’s mishandelt, bedreigt of grovelijk beledigt;
 • De werknemer maakt zich schuldig aan seksuele intimidatie;
 • Wanneer de werknemer ondanks waarschuwing eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 • De werknemer stelt opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos zichzelf of anderen aan gevaar bloot;
 • Wanneer de werknemer bedrijfsgeheimen openbaar maakt.

Per direct gegeven

Het ontslag op staande voet moet per direct gegeven zijn. Dit houdt in dat het ontslag zo snel mogelijk gegeven moet worden (zodra de reden voor de opzegging zich heeft voorgedaan). Ook moet het ontslag onmiddellijk ingaan. Wanneer je een werknemer op staande voet ontslaat, is het dus belangrijk om niet al te veel te dralen met opzegging. Je ontslaat de werknemer immers om een ‘dringende reden’ en te lang wachten met de opzegging verenigt zich hier niet goed mee.

Direct de reden mededelen

Belangrijk is ook dat je de dringende reden meteen meedeelt aan de werknemer. Het is belangrijk dat de werknemer zich goed realiseert waarom hij ontslagen wordt. De mededeling dient gelijktijdig met de opzegging plaats te vonden.

Wat zijn de gevolgen als je niet aan alle eisen voor een ontslag op staande voet voldoet?

De werknemer zal dan met succes het ontslag bij de rechter aanvechten. De rechter kan het ontslag vernietigen of de werknemer een schadevergoeding geven. Zorg er dus altijd voor dat je je aan de eerder genoemde eisen houdt.

Advies nodig over ontslag op staande voet?

Het is al werkgever niet altijd even gemakkelijk om alle regels te overzien. Het arbeidsrecht is soms best ingewikkeld. Wil je advies over ontslag op staande voet of advies over een specifieke situatie? Neem dan contact op met een jurist hij/ zij kan je goed adviseren.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord