Privacyverklaring Think-Business

Download als PDF


20 september 2018

Think-Business is een handelsnaam van Think-Services en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70219257.

Think-Business acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom houden we ons ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Contactformulier en contractaanvragen
Op onze website think-business.nl kun je contact met ons opnemen, vragen stellen of het doen van een contractaanvraag middels het contactformulier. Hiervoor gebruiken wij, indien het om een contractaanvraag of verzoek tot informatie over onze dienstverlening gaat: voor en achternaam, e-mailadres en woonplaats. Het betreft informatie die door de gebruiker/ klant zelf aan ons verstrekt wordt en geschiedt derhalve op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat het contact naar tevredenheid is afgehandeld.

Overeenkomsten
Indien je met ons een overeenkomst sluit worden de in dit kader verstrekte persoonsgegevens zoals voor en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres gebruikt om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de overeenkomst is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Nieuwsbrief
Wij versturen geen nieuwsbrieven naar e-mailadressen van klanten/ gebruikers. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen Think-Business verstrekt persoonsgegevens aan een derde partij indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Indien wij een derde partij inschakelen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, dan handelt deze derde ook conform de AVG.

Cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies om onze website goed te laten functioneren. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Indien je van mening bent dat wij je persoonsgegevens niet correct verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Think-Services
Straat van Messina 85
3825 VT Amersfoort Amersfoort
info@think-business.nl

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders