Rechtsvormen: Welke zijn er allemaal?

Je wilt een eigen bedrijf starten en daarbij hoort ook het kiezen van een geschikte rechtsvorm. Misschien vraag je je allereerst af welke rechtsvormen er allemaal zijn? En bovendien wat de verschillen zijn? Hieronder hebben wij alle rechtsvormen voor je op een rij gezet.

Rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid

Ten eerste heb je rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid zoals bijvoorbeeld een BV is een nieuw gecreëerde entiteit met eigen rechten en plichten. Er is dus wettelijk gezien een onderscheid tussen jou als eigenaar (natuurlijk persoon) en je bedrijf (de rechtspersoon). Je bent dan ook niet met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van je onderneming. Dit onderscheid bestaat niet bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de Eenmanszaak. Wettelijk gezien is je onderneming een soort verlengde van jezelf en ben je met je privévermogen 100% aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Daarnaast wordt een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid altijd opgericht door middel van een notariële akte. Een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan ‘vormvrij’ worden opgericht. Dit betekent dat er geen eisen zijn voor de oprichting.

Hieronder alle rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VOF)
 • Maatschap
 • Commanditaire vennootschap (CV)

Dit zijn alle rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Besloten vennootschap (BV)
 • Stichting
 • Vereniging
 • Coöperatie
 • Onderlinge waarborgmaatschappij

Wat zijn de verschillen tussen deze rechtsvormen?

We gaven het net al aan. De belangrijkste verschillen tussen rechtsvormen met of zonder rechtspersoonlijkheid zit in de aansprakelijkheid en de oprichting.

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een onderneming met rechtspersoonlijkheid zoals de BV of NV kun je niet met je privévermogen aansprakelijk gehouden worden voor schulden van de onderneming (behalve in uitzonderlijke gevallen). Kies je voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid dan ben je wel met je privévermogen aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Zowel privé schuldeisers als zakelijke schuldeisers hebben ieder voor 100% verhaal op dit vermogen. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, betekent dit ook dat je partner aansprakelijk gesteld kan worden voor de schulden.

Oprichting

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zoals de BV, NV of Stichting worden altijd opgericht door middel van een notariële akte. Voor het oprichten van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid zoals de Eenmanszaak, Maatschap of VOF gelden aan de andere kant geen wettelijke eisen aan de oprichting. Dit zou dus ook mondeling kunnen gebeuren. Daarnaast geldt wel voor alle ondernemingen in Nederland dat ze ingeschreven moeten worden bij de Kamer van Koophandel.

Overdraagbaarheid

Ben je als startende ondernemer afhankelijk van extra kapitaal en investeerders? Dan kan een BV ook een betere optie zijn. Met het oog op bovengenoemde aansprakelijkheid zal een investeerder namelijk niet zo snel in een Vof willen stappen. Ten eerste heeft de Vof geen aandelen en kan de investeerder geen stukje eigendom verkrijgen in de Vof. Ten tweede loopt de investeerder natuurlijk ook risico richting derden, vanwege de persoonlijke aansprakelijkheid. Met een BV is de verdeling van eigendom organisatorisch ook veel makkelijker te regelen dan bij de Vof. Bovendien ben je met een BV niet persoonlijk aansprakelijk en dat is voor een investeerder aantrekkelijker.

Twijfel je over beide rechtsvormen en heb je advies nodig bij het kiezen tussen een Vof of BV? Je mag altijd contact met ons opnemen.

Advies nodig bij  het kiezen van de juiste
rechtsvorm?

Heb je nog vragen over jouw specifieke situatie of wil je persoonlijk advies bij het kiezen van de juiste rechtsvorm? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders