Een stichting oprichten? Hoe pak je dat aan?

Ben je van plan om een stichting op te richten? In dit artikel hebben wij voor je op een rij gezet hoe je een stichting moet oprichten en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook vind je in dit artikel meer informatie over de kenmerken van een stichting en het opstellen van de statuten. Ten slotte vind je ook een overzicht van de voordelen en nadelen van een stichting en informatie over belasting.

Wat is een stichting?

De stichting (en vereniging) zijn rechtsvormen die voornamelijk gebruikt worden in de non-profit sector en hiervoor ook het meest geschikt zijn. Als je vanuit een bepaalde ideële of maatschappelijke overtuiging je bedrijf start en winst maken niet het allerbelangrijkste is, dan is de stichting een hele geschikte rechtsvorm. Bovendien is het ook goed om te weten dat het helemaal niet verboden is om winst te maken met de stichting. Het mag alleen niet het hoofddoel zijn en daarnaast moet de winst die je maakt ook weer ten goede komen aan het ideële doel die je met de stichting nastreeft. Ten slotte kan je alleen of met meerdere personen samen een stichting oprichten.

Hoe richt je een stichting op?

Notariële akte

De stichting wordt opgericht door middel van een notariële akte. Dit betekent simpelweg dat voor het oprichten van een stichting tussenkomst van de notaris nodig is. Daarnaast moet de akte ook altijd de statuten van de stichting bevatten. De statuten zijn de bepalingen die van toepassing zijn op de stichting (hierover later meer).

Door middel van een testament

De meest voorkomende manier om een stichting op te richten is door middel van een notariële akte. Toch biedt de Nederlandse wet ook een andere mogelijkheid. Het is namelijk ook mogelijk een stichting op te richten door middel van een testament. Maar deze mogelijkheid wordt niet zo veel gebruikt.

Inschrijving stichting KvK

Het is belangrijk om de stichting in te schrijven bij de KvK. Bij de inschrijving worden gegevens vermeld over de oprichters van de stichting zoals namen, woonplaats etc. Het inschrijven van je stichting bij de KvK zal in de meeste gevallen door de notaris gedaan worden.

Kosten van een stichting oprichten

Bij het oprichten van een stichting zal je natuurlijk in eerste instantie de notariskosten moeten vergoeden. Dit varieert natuurlijk per notaris, maar je kan denken aan een gemiddeld bedrag tussen de 350 á 450 euro. Daarnaast betaal je ook een eenmalige inschrijfvergoeding van 50 euro voor het inschrijven van de stichting bij de KvK. Ook moet je denken aan overige kosten zoals bijvoorbeeld het opzetten van een website en aanschaf van kantoorartikelen. Maar dit kun je natuurlijk zo duur maken als je zelf wilt.

Kenmerken van een stichting

Het is belangrijk om te weten dat een stichting geen leden mag hebben. Uiteraard mag de stichting donateurs en vrijwilligers hebben, maar deze kunnen niet officieel lid worden van de stichting. Zo blijft er een duidelijk onderscheid tussen de stichting en vereniging (deze mag wel leden hebben). Ook geldt er voor de stichting een ‘uitkeringsverbod’. Je richt in principe een stichting op vanuit een bepaalde overtuiging en daarbij strookt het niet dat je grote winstuitkeringen doet aan jezelf of andere bestuurders.

Statuten van de stichting

De statuten van de stichting bevatten alle belangrijke bepalingen waardoor de
stichting als het ware geregeerd wordt. Denk hierbij aan:

 • De naam van de stichting
 • Doel van de stichting
 • Gegevens over de bestuurders
 • Benoeming en ontslag van bestuurders
 • Hoe vinden bestuursvergaderingen plaats?
 • Hoe worden besluiten genomen?
 • Waar gaat het geld naartoe als de stichting wordt opgeheven?
 • Wijzigen van de statuten
 • Ontbinding en vereffening van de stichting

Voordelen en nadelen van een stichting oprichten

Belangrijke voordelen van de stichting zijn dat je niet met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden. De stichting heeft namelijk rechtspersoonlijkheid en dit houdt in dat er wettelijk gezien een scheiding is tussen zakelijk en privé (behalve wanneer je je als bestuurder schuldig hebt gemaakt aan wanbestuur). Ook is het een voordeel dat je geen startkapitaal hoeft te hebben om een stichting op te richten. Bovendien heeft de stichting ook een goed omlijnde organisatiestructuur. Een nadeel van de stichting is wel dat je hogere oprichtingskosten hebt (notariskosten). Ook mag je geen winstuitkeringen doen aan jezelf (maar in principe is dat ook niet het doel van de stichting).

Stichting oprichten & Fiscale zaken

Sommige stichtingen worden wel als onderneming gezien door de Belastingdienst. Deze stichtingen worden commerciële stichtingen genoemd. Zoals we eerder in dit artikel schreven, mag een stichting wel winst maken. In dat geval zal je te maken krijgen met vennootschapsbelasting. Een stichting moet aangifte vennootschapsbelasting doen, wanneer het met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt of ernaar streeft. Ook als de stichting activiteiten ontplooit waarmee het concurreert met andere ondernemers, moet je aangifte doen.

Onze dienstverlening
 • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
 • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders