Wanneer hoef je geen jaarrekening te deponeren?

De meeste bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening en bijbehorende stukken op te stellen en te deponeren bij de Kamer van koophandel (KvK). In sommige gevallen bestaat er een vrijstelling van deze verplichting. Volledige vrijstelling van verplichting om de jaarrekening te publiceren geldt in de volgende gevallen:

Groepsmaatschappijen

Groepsmaatschappijen zijn ondernemingen die weliswaar in naam zelfstandig opereren, maar in werkelijkheid afhankelijk zijn omdat zij organisatorisch verbonden zijn in een grotere economische eenheid. Zo’n economische eenheid waarin groepsmaatschappijen opereren wordt een groep genoemd. Een groep bestaat in de meeste gevallen uit een moedermaatschappij en daaronder één of meerdere dochtermaatschappijen.

Wanneer is een groepsmaatschappij volledig vrijgesteld?

Groepsmaatschappijen hoeven geen jaarrekening te publiceren wanneer ze aan
een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De aandeelhouders hebben aan het begin van het jaar en voor de vaststelling schriftelijk verklaard met de afwijking van de voorschriften in te stemmen. Deze instemmingsverklaring moet elk jaar opnieuw gedeponeerd worden bij de KvK.
  • De cijfers van de dochtermaatschappij moeten door de moeder verwerkt zijn in een geconsolideerde jaarrekening.
  • De moedermaatschappij heeft schriftelijk verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van de dochtermaatschappij.
  • Deze verklaring (zogenoemde 403-verklaring) is samen met andere stukken, waaronder de geconsolideerde jaarrekening, gedeponeerd bij de KvK.

Pensioenbv’s en stamrechtbv’s

Ook de pensioenbv’s en stamrechtbv’s zijn gedeeltelijk vrijgesteld van de jaarrekeningplicht. Onder bepaalde voorwaarden kan deze rechtspersoon volstaan met de deponering van een accountantsverklaring. De verplichtingen verschillen afhankelijk van de aard en grootte van de rechtspersoon.

Overmacht

Ben je vanwege bijzondere omstandigheden niet in staat om aan de verplichting tot het opmaken, vaststellen en deponeren van de jaarrekening te voldoen? Dan kan je in bepaalde gevallen vrijstelling krijgen. Het verzoek tot vrijstelling kan ingediend worden bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet er sprake zijn van een ‘gewichtige reden’.

Dit betekent in de praktijk dat het voor de bestuurder(s) in ‘technische zin’ onmogelijk is om de jaarrekening op te maken, vast te stellen en te deponeren. Hiermee is bedoeld dat de onderliggende stukken voor het opmaken van de jaarrekening niet beschikbaar zijn voor de bestuurders van de onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand of diefstal waardoor je administratie verloren is gegaan.

Onze dienstverlening
  • Berschermt jouw onderneming

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden beschermen jouw onderneming in het geval van geschillen met de klant. Het zijn standaardafspraken die van toepassing zijn op overeenkomsten die je aangaat met je klanten. Er staat op voorhand vast wat wel en niet onder de dienstverlening valt. Mocht er achteraf een geschil ontstaan, dan kan je als ondernemer terugvallen op de algemene voorwaarden.

Bestel nu op maat gemaakte algemene voorwaarden voor jouw onderneming!

Bestellen
  • Wettelijk verplicht (AVG)

Privacyverklaring

Als ondernemer ben je op grond van de AVG-wetgeving, verplicht om een privacyverklaring te hebben. In de privacyverklaring beschrijf je in begrijpelijke taal welke persoonsgegevens je van klanten verzamelt en waarom je die gegevens nodig hebt. Het gaat hier dus om een stukje verantwoording richting de klant, zodat ze weten dat je zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens.

Bestel nu een op maat gemaakte privacyverklaring voor jouw onderneming!

Bestellen
Ook interessant:

Alle rechtsvormen op een rij
Vereniging of Stichting kiezen?
BV oprichten
VOF oprichten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring

We equip marketing leaders