Wat is intellectueel eigendom?

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Wanneer u een goed idee heeft of een nieuwe uitvinding heeft gedaan, dan wilt u natuurlijk voorkomen dat een ander er met uw creatie vandoor gaat. Het Nederlandse recht biedt verschillende mogelijkheden om de uitgewerkte ideeën van bijvoorbeeld ontwerpers, ontwikkelaars en auteurs te beschermen. Een goed voorbeeld hiervan is een octrooirecht of merkenrecht.

Zie ook

Onder de naam intellectueel eigendom vallen verschillende rechten die zijn vastgelegd in de Nederlandse wet en internationale verdragen. Intellectuele eigendomsrechten hebben zoals de naam al doet vermoeden geen betrekking op stoffelijke zaken maar op scheppingen van de menselijke geest. Met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zijn er een aantal rechten die voor het functioneren van een onderneming met name van belang zijn namelijk het:

Octrooirecht

Door middel van een octrooi (ook wel patent genoemd) kan een onderneming voorkomen dat een ontwikkeld product of proces door anderen wordt nagemaakt. Een octrooi is het recht op het exclusieve gebruik van een ontwikkeld product of proces. U kunt een octrooi aanvragen bij Octrooiencentrum Nederland. Wanneer u een aanvraag indient moet u uw uitvinding tot in detail beschrijven en bovendien moet de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoen.

 Lees verder

Merkenrecht

Een merk is een teken waardoor zowel producten als diensten in het economisch verkeer worden aangeduid. De primaire functie van het merk is het individualiseren en herkenbaar maken van waren. Merken zijn vaak woorden of afbeeldingen (logo’s) maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een zin of slogan, geluid en een bepaalde kleur als merk te registreren. Wanneer u een recht op een merk wilt krijgen dient u deze in te schrijven in een depot. Het enkele feit dat u gebruik maakt van een merk schept dus in beginsel nog geen recht op dat merk.

 Lees verder

Handelsnaamrecht

Onder handelsnaam verstaat de wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit kan van alles zijn. Daarnaast is het ook mogelijk voor een bedrijf om meerdere handelsnamen te hebben (dit kan het geval zijn wanneer een bedrijf in meerdere sectoren actief is). Het handelsnaamrecht is verwant aan het merkenrecht. Echter zijn er wel belangrijke verschillen. Een handelsnaam mag beschrijvend zijn maar een merk niet en daarnaast is een handelsnaam door inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel automatisch beschermd, mits de handelsnaam daadwerkelijk wordt gebruikt door een bedrijf in het handelsverkeer. Een merk is daarentegen niet automatisch beschermd maar dient ingeschreven te worden in een depot.

 Lees verder

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de auteur van vrijwel alle soorten (digitale) publicaties tegen ongeoorloofd gebruik of verspreiding van zijn werk zonder dienst toestemming. Dit kunnen boeken, artikelen of andere werken betreffen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een octrooi ontstaat het auteursrecht door het enkele feit van het maken van het werk. Een auteursrecht hoeft dus niet speciaal aangevraagd te worden bij de overheid en evenmin hoeft het ingeschreven te worden in een speciaal depot.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord