Welke wettelijke opzegverboden zijn er?

Opzegverboden:  wanneer mag je een werknemer niet ontslaan?

Terug naar startpagina:

Ik ben al gestart

Je moet als werkgever bij het opzeggen van een arbeidscontract rekening houden met wettelijke opzegverboden. De wet benoemt namelijk bepaalde situaties waarbij een werknemer niet ontslagen kan worden, ondanks dat je toestemming hebt gekregen van het UWV. Doe je dit toch? Dan is het ontslag vernietigbaar. De werknemer kan wanneer hij hier tijdig een beroep op doet voorkomen dat de opzegging effect heeft. De arbeidsovereenkomst blijft dan in stand. Een opzegverbod geldt trouwens niet wanneer je de kantonrechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Een overzicht van opzegverboden

Hieronder een overzicht van de wettelijke opzegverboden. In de volgende gevallen mag je een werknemer dus niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat een werknemer ziek is
 • Tijdens de zwangerschap, zwangerschapsverlof en in de eerste zes weken dat de werknemer weer aan het werk gaat
 • Wanneer een buitenlandse werknemer opgeroepen wordt voor dienstplicht in zijn eigen land
 • Omdat de werknemer lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • Omdat de werknemer lid is van een vakbond of deelneemt aan vakbondsactiviteiten
 • Wanneer de werknemer verlof aanvraagt vanwege politieke activiteiten en hiervoor vergaderingen bijwoont
 • Omdat de werknemer gebruikt maakt van zijn recht op verlof (ouderschapsverlof, adoptie-pleegzorg en kort-of langdurig zorgverlof)
 • Wegens bedrijfsovername
 • Vanwege de bezwaren van de werknemer om op de zondagen te werken
 • Als de reden hiervoor discriminerend van aard is (vanwege geloof, ras, geslacht etc.)
 • Omdat de werknemer een beroep doet op rechtsregels voor gelijke behandeling.

Uitzonderingen op het opzegverbod

In een aantal gevallen gelden de opzeggingsverboden niet en kan je een werknemer ondanks een opzegverbod toch ontslaan:

 • Gedurende de proeftijd
 • Wegens ontslag op staande voet
 • Wanneer de werknemer schriftelijk met de opzegging heeft ingestemd
 • Omdat de onderneming of een onderdeel waarin de werknemer voornamelijk werkzaam is wordt beëindigd (behalve wanneer de werknemer op dat moment met zwangerschaps- en bevallingsverlof is)
 • In geval van faillissement
 • De werknemer nadat het UWV een ontslagaanvraag heeft ontvangen ziek wordt en niet goed meewerkt aan zijn re-integratie.

Al deze opzegverboden zijn van dwingend recht. Dit betekent dat je je als werkgever aan deze regels moet houden en er niet van af mag wijken. Alleen van ontslag tijdens ziekte en militaire dienst mag je bij cao of een publiekrechtelijke regeling afwijken.

Juridisch advies nodig op het gebied van het arbeidsrecht?

Heb je een vraag over een opzegverbod of een andere situatie op het gebied van het arbeidsrecht? Leg je vraag voor aan een jurist. Hij of zij kan je adviseren en helpen bij het maken van de juiste stappen.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord

Terug naar startpagina:

Ik ben al gestart