Zelfstandigenaftrek

Wanneer kom ik in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. Wanneer je in aanmerking komt voor dit belastingvoordeel mag je een vast bedrag aftrekken van je gemaakte winst en betaal je minder belasting. Dit is voor een (startende) ondernemer natuurlijk een hele handige regeling.

Hoeveel bedraagt de zelfstandigenaftrek?

In 2017 bedraagt de zelfstandigenaftrek 7280 euro. Het is goed om te weten dat de zelfstandigenaftrek nooit hoger zijn dan het bedrag van de winst, behalve wanneer je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Is je gemaakte winst te laag om de zelfstandigenaftrek volledig toe te passen? Dan mag je het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek ook in de daaropvolgende 9 jaren verrekenen (mits de winst in die jaren natuurlijk wel hoger uitvalt dan de zelfstandigenaftrek).

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze regeling?

Om in aanmerking te komen moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet ten eerste:

  • Alleen of samen met anderen een onderneming drijven,
  • de AOW- leeftijd nog niet bereikt hebben (nu nog 65 jaar maar vanaf 1 januari 2018 is dit 66 jaar),
  • voldoen aan het urencriterium.

Wat is het urencriterium?

  • Je voldoet aan het urencriterium wanneer je minimaal 1225 uur per jaar werkt aan je onderneming. Heb je tijdelijk in verband met zwangerschap niet aan je onderneming kunnen werken? Dan tellen deze niet gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • Ook moet je meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was, hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Welke uren tellen mee?

Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee. Denk hierbij aan klantbezoeken, offertes maken, administratie en belastingzaken regelen. Wel is het belangrijk om deze uren goed bij te houden, deze moeten namelijk wel aantoonbaar zijn.

Meer weten over belastingvoordelen voor startende ondernemers? Bekijk ook eens deze artikelen:

Belastingvoordelen starters
Startersaftrek
Meerwerkaftrek

Of bekijk de website van de Belastingdienst.

geschreven door: mr. Carliana Bakboord